• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1192 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การเช่าอาคารสำนักงาน สาขาพิษณุโลก ระยะเวลา 3 ปี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
17 ก.ย. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าอาคารสำนักงาน สาขาสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
17 ก.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้เชี่ยวชาญทดสอบ ECL Model โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
14 ก.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
31 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  การจ้างผู้เชี่ยวขาญทดสอบ ECL Model   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
20 ส.ค. 2564
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  บริการจัดงานสัมมนาวิชาการ IPAF Summit Conference และบริการจัดหาตั๋วเครื่องบินโดยสาร    
วันที่ประกาศ
13 ส.ค. 2564
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้างที่ปรึกษาโครงการ Organization Transformation Project    
วันที่ประกาศ
13 ส.ค. 2564
ประกาศเชิญชวน /  การคัดเลือกขึ้นบัญชีรายชื่อและจัดจ้างผู้ดูแลทรัพย์สิน โซนพื้นที่ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
6 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจ้างบริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ บสส.  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  จ้างบริการจัดเก็บเอกสารนอกสถานที่ ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
2 ส.ค. 2564
ประกาศเชิญชวน /  ชี้แจงข้อสอบถาม งานจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2565 ของ บสส.   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
30 ก.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
30 ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)   
วันที่ประกาศ
29 ก.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  การจ้างบริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ บสส.  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
16 ก.ค. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2565  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
13 ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
7 ก.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  การจ้างผู้เชี่ยวชาญทดสอบ ECL Model  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
30 มิ.ย. 2564
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างผลิตสื่อการตลาดรูปแบบวิดีโอโฆษณาทรัพย์สินรอการขาย (NPA) เพื่อใช้เผยแพร่บนสื่อดิจิทัล  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
24 มิ.ย. 2564