• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1202 รายการ
ประกาศราคากลาง /  จ้างบริการจัดเก็บเอกสารนอกสถานที่ ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
2 ส.ค. 2564
ประกาศเชิญชวน /  ชี้แจงข้อสอบถาม งานจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2565 ของ บสส.   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
30 ก.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
30 ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)   
วันที่ประกาศ
29 ก.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  การจ้างบริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ บสส.  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
16 ก.ค. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2565  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
13 ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
7 ก.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  การจ้างผู้เชี่ยวชาญทดสอบ ECL Model  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
30 มิ.ย. 2564
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างผลิตสื่อการตลาดรูปแบบวิดีโอโฆษณาทรัพย์สินรอการขาย (NPA) เพื่อใช้เผยแพร่บนสื่อดิจิทัล  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
24 มิ.ย. 2564
ประกาศราคากลาง /  เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
23 มิ.ย. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างมอนิเตอร์ข่าว ประจำปี 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
22 มิ.ย. 2564
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้   
วันที่ประกาศ
4 มิ.ย. 2564
ประกาศเชิญชวน /  การคัดเลือกขึ้นบัญชีรายชื่อและจัดจ้างผู้ดูแลทรัพย์สิน  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
1 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างจัดเก็บรักษาเทปสำรองข้อมูลนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
31 พ.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ระยะเวลา 12 เดือน (1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565)  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
28 พ.ค. 2564