• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 952 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
วันที่ประกาศ
21 ก.ค. 2563
วันที่ประกาศ
21 ก.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างพัฒนารายงาน BI Customer Segmentation และโปรแกรมคำนวณแผนการผ่อนชำระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
17 ก.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
14 ก.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าDedicate Server  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
13 ก.ค. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  การจัดจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ระยะเวลาตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2563 - มีนาคม 2564   
วันที่ประกาศ
10 ก.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล บสส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
10 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล บสส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
10 ก.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาเช่าLeased Line เชื่อมต่อ 4 สาขา (Data Link 30MB)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษา Website (Back-End)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษาระบบจัดการข้อมูลแผนที่ (GIS)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษา OSLO 2.0 Mobile Application  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษา CDRP Website  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Online Bidding Platform  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ (Linkage Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและซอฟต์แวร์ (Manage Service)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
7 ก.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรของ บสส. โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
3 ก.ค. 2563