• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 952 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อสิทธิการใช้งานระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leak Prevention System DLP) ยี่ห้อ Symantec 100 Licenses ระยะเวลา 3 ปี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
6 พ.ย. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างพัฒนาระบบ BI ระยะที่ 3  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
30 ต.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อบริการ CDD GATEWAY  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
30 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาซื้อเครื่อง Web Proxy ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
28 ต.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจ้างผลิตของที่ระลึกประจำปี 2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
25 ต.ค. 2562
วันที่ประกาศ
25 ต.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อModule Core Switch  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
17 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาจ้างบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 และปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
15 ต.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Management) ปีที่2   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
11 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อModule Core Switch โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
10 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงระบบ CDRP รองรับงานปฎิบัติการ การเพิ่มบัญชีของลูกหนี้ โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
8 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562   
วันที่ประกาศ
4 ต.ค. 2562
วันที่ประกาศ
4 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผลิตของที่ระลึกประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
2 ต.ค. 2562
ประกาศเชิญชวน /  การคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย เพื่อจัดทำทะเบียนบัญชีรายชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัยของ บสส.  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
1 ต.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟต์แวร์ระบบ VM/VDI ทดแทน   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
1 ต.ค. 2562
วันที่ประกาศ
1 ต.ค. 2562