• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1778 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่ารถยนต์ส่วนกลางและสาขา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
24 มี.ค. 2566
ยกเลิกประกาศเชิญชวน /  งานจ้างผู้ให้บริการผลิตและเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์คลินิกแก้หนี้ by SAM ปี 2566  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
24 มี.ค. 2566
ประกาศเชิญชวน /  การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น บสส. สำนักงานใหญ่  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
21 มี.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  งานจ้างมอนิเตอร์ข่าว ประจำปี 2566  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
16 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลาง /  งานจ้างให้บริการจัดทำค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
16 มี.ค. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น บสส. สำนักงานใหญ่  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
15 มี.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 16 เครื่อง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
9 มี.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้ให้บริการระบบสื่อสารข้อมูลสำนักงานภายใน บสส.(สำนักงานใหญ่,สาขา)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
3 มี.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้ให้บริการระบบสื่อสารข้อมูลสำนักงานภายใน บสส. (สำนักงานใหญ่, อาคาร LPN และ เมเจอร์รัชโยธิน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
1 มี.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี   
วันที่ประกาศ
1 มี.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่ารถยนต์ส่วนกลางและสาขา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
28 ก.พ. 2566
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ยกเลิกแผนการจ้างผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนา Robotic Process Automation (RPA)   
วันที่ประกาศ
28 ก.พ. 2566
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   
วันที่ประกาศ
28 ก.พ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้ให้บริการระบบสื่อสารข้อมูลสำนักงานภายใน บสส. (สำนักงานใหญ่, อาคาร LPN และ เมเจอร์รัชโยธิน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
24 ก.พ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้ให้บริการระบบสื่อสารข้อมูลสำนักงานภายใน บสส.(สำนักงานใหญ่ สาขา)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
24 ก.พ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่ารถยนต์ส่วนกลางและสาขา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
24 ก.พ. 2566
ประกาศเชิญชวน /  จ้างบริการสื่อสารโทรคมนาคมอัตโนมัติ (ระบบประหยัดโทรศัพท์สำนักงาน)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
23 ก.พ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้ให้บริการสัญญาณ Internet  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
21 ก.พ. 2566
ประกาศเชิญชวน /  งานเช่ารถยนต์ส่วนกลางและสาขา ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
21 ก.พ. 2566
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการจำหน่าย ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ปี 2566 (ครึ่งปีแรก)  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
17 ก.พ. 2566