• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1202 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)    
วันที่ประกาศ
7 ต.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การจ้างผู้เชี่ยวชาญทดสอบ ECL Model โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
5 ต.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การซื้อกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
30 ก.ย. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการจัดทำประกันสังคมของพนักงาน บสส.   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
29 ก.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการจัดเก็บเอกสารนอกสถานที่ ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
29 ก.ย. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การจ้างบริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ บสส. โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2564
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้างที่ปรึกษาด้านภาษีอากร   
วันที่ประกาศ
22 ก.ย. 2564
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จัดซื้อกระดาษเช็ดมือและกระดาษชำระ   
วันที่ประกาศ
22 ก.ย. 2564
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  บริการเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น และงานปรับปรุงระบบ CCTV    
วันที่ประกาศ
22 ก.ย. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การเช่าอาคารสำนักงาน สาขาพิษณุโลก ระยะเวลา 3 ปี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
17 ก.ย. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าอาคารสำนักงาน สาขาสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
17 ก.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการจัดทำประกันสังคมของพนักงาน บสส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
17 ก.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้เชี่ยวชาญทดสอบ ECL Model โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
14 ก.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
31 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  การจ้างผู้เชี่ยวขาญทดสอบ ECL Model   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
20 ส.ค. 2564
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  บริการจัดงานสัมมนาวิชาการ IPAF Summit Conference และบริการจัดหาตั๋วเครื่องบินโดยสาร    
วันที่ประกาศ
13 ส.ค. 2564
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้างที่ปรึกษาโครงการ Organization Transformation Project    
วันที่ประกาศ
13 ส.ค. 2564
ประกาศเชิญชวน /  การคัดเลือกขึ้นบัญชีรายชื่อและจัดจ้างผู้ดูแลทรัพย์สิน โซนพื้นที่ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
6 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจ้างบริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ บสส.  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2564