• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1633 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) และประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบงาน บสส.  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
7 ต.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้ให้บริการระบบ CDD Gateway  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
7 ต.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับพนักงาน ชั้น 29A   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
6 ต.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
5 ต.ค. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างจัดทำของที่ระลึกปีใหม่  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
5 ต.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างที่ปรึกษาโครงการการสร้างองค์กรและพัฒนาบุคลากร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
4 ต.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี   
วันที่ประกาศ
3 ต.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงระบบ CCTV  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
3 ต.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาระบบ Business Intelligence (BI)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
3 ต.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้ให้บริการสิทธิ์การใช้งาน Microsoft EA Program  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
3 ต.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
1 ต.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้ออุปกรณ์สื่อสาร (Switch)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
30 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับพนักงาน ชั้น 29A  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
30 ก.ย. 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
วันที่ประกาศ
29 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
29 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  โครงการซื้อกระดาษเช็ดมือ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน บสส. ชั้น 28A และ 30A  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2565
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2565 - 2566  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษาระบบรายงานข้อมูลส่งธนาคารแห่งประเทศไทย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
24 ก.ย. 2565
ยกเลิกประกาศเชิญชวน /  เช่ารถยนต์ส่วนกลาง และสาขา ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
23 ก.ย. 2565