• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 793 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อG-Suite Business 27 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
30 พ.ค. 2562
วันที่ประกาศ
30 พ.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ (MPLS Link) เพื่อใช้เชื่อมโยงการสื่อสารภายในระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาต่างจังหวัดทั้ง 4 สาขา ระยะเวลา 1 ปี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
29 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่าเครื่องพิมพ์สี จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
29 พ.ค. 2562
วันที่ประกาศ
24 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษา SAM Website ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
24 พ.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /   ซื้ออัพเกรด ซอฟต์แวร์ K2 (ระบบ VO)   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
24 พ.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ( Data Leak Prevention System DLP )   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
23 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจำนวน 3 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
21 พ.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อกระดาษเช็ดมือและกระดาษชำระ  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
17 พ.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่ารถยนต์ส่วนกลางสำหรับสาขา จำนวน 3 คัน  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
17 พ.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าอุปกรณ์รับสายโทรศัพท์ (Call Center)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
17 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
17 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บสส.สาขาขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
16 พ.ค. 2562