• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 793 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บสส.สาขาพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
14 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลาง /  ซื้อซอฟท์แวร์ Microsoft EA Program(ระยะเวลา3ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
13 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลาง /  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
13 พ.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อสิทธิการใช้งาน,การรับประกันและการสำรอง (ระหว่างส่งอุปกรณ์ซ่อม) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกผ่านเครือข่าย (Next Generation Firewall) ยี่ห้อ Palo Alto รุ่น PA5020 จำนวน 1 ชุด (สิทธิการใช้งาน, การรับประกันและการสำรองอุปกรณ์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
13 พ.ค. 2562
วันที่ประกาศ
10 พ.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการและเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
8 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บสส. สาขาสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
8 พ.ค. 2562
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้อซอฟท์แวร์ Microsoft EA Program(ระยะเวลา3ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
8 พ.ค. 2562
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บสส.สาขาเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
8 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Backup Tape ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
3 พ.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าและบริการเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 4 เครื่อง สำหรับ 4 สาขา ระยะเวลา 3 เดือน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
24 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างพัฒนาระบบ Line สำหรับโครงการคลีนิกแก้หนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
24 เม.ย. 2562