• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1633 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  งานเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 2 รายการ   
วันที่ประกาศ
4 ม.ค. 2566
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 โครงการ   
วันที่ประกาศ
29 ธ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อ Notebook จำนวน 3 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
28 ธ.ค. 2565
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้างจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (Press Trip)   
วันที่ประกาศ
27 ธ.ค. 2565
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้างทบทวนและพัฒนา Model ECL TFRS9   
วันที่ประกาศ
27 ธ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่ารถยนต์ส่วนกลางและสาขา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
27 ธ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
26 ธ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2565 (Annual Report 2022)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
22 ธ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผูัให้บริการศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
19 ธ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  งานเช่ารถยนต์ส่วนกลางและสาขา ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
16 ธ.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจ้างทำของที่ระลึกปีใหม่  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
14 ธ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
9 ธ.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่ารถยนต์ส่วนกลางและสาขา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
9 ธ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง /  เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
2 ธ.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2565 - 2566  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
1 ธ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่ารถยนต์ส่วนกลาง ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
30 พ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 27A และ 29A   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
29 พ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
29 พ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
วันที่ประกาศ
29 พ.ย. 2565
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้างผลิตเสื้อโปโลสำหรับพนักงาน   
วันที่ประกาศ
28 พ.ย. 2565