• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 793 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการสนับสนุนการใช้งาน eUnite HRMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
18 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างสนับสนุนการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาระบบบัญชีการเงิน Microsoft Dynamic AX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
18 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ไตรมาส 2 (เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562)   
วันที่ประกาศ
10 ก.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานเช่าเครื่องพิมพ์สี จำนวน 2 เครื่อง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
10 ก.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาระบบงานเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (LRS) และระบบงานที่เกี่ยวข้อง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
9 ก.ค. 2562
วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2562
ประกาศราคากลาง /  ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ \"การสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ (Quality Assurance) งานตรวจสอบภายใน\"   จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
2 ก.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษา SAM Website ระยะเวลา 1 ปี   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
2 ก.ค. 2562
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ LRS รองรับการสั่งงานจดทะเบียนสิทธิ และพัฒนาระบบให้บริการสำนักงานกฎหมาย (Outsource system)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
1 ก.ค. 2562
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟต์แวร์ระบบ VM/VDI ทดแทน  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
25 มิ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อซอฟท์แวร์ Microsoft EA Program โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
21 มิ.ย. 2562
วันที่ประกาศ
21 มิ.ย. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทดแทน  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
20 มิ.ย. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 มิ.ย. 2562
วันที่ประกาศ
18 มิ.ย. 2562