• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 952 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างงานบริการบำรุงรักษาระบบงาน CDRP  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
6 ม.ค. 2563
ประกาศเชิญชวน /  การคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย เพื่อจัดทำทะเบียนบัญชีรายชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัยของ บสส  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
1 ม.ค. 2563
วันที่ประกาศ
27 ธ.ค. 2562
วันที่ประกาศ
27 ธ.ค. 2562
วันที่ประกาศ
27 ธ.ค. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  แผนการพัฒนา Digital Office   
วันที่ประกาศ
27 ธ.ค. 2562
วันที่ประกาศ
27 ธ.ค. 2562
วันที่ประกาศ
27 ธ.ค. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  แผนพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับธุรกิจใหม่   
วันที่ประกาศ
27 ธ.ค. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คัน   
วันที่ประกาศ
27 ธ.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างจัดทำค่าตอบแทนพนักงานริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ระยะเวลา 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.63)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
26 ธ.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 และปี 2564   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
17 ธ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบริการบำรุงรักษาระบบงาน CDRP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
4 ธ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างImplement Microsoft Team, Yammer และ SharePoint ของระบบ O365 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
2 ธ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างทำเสื้อยืดโปโล สำหรับพนักงาน บสส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
26 พ.ย. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงระบบ CDRP รองรับงานปฎิบัติการ การเพิ่มบัญชีของลูกหนี้  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
22 พ.ย. 2562
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
วันที่ประกาศ
15 พ.ย. 2562