• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1823 รายการ
ประกาศเชิญชวน /  จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
3 ก.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจ้างบำรุงรักษาระบบ Business Intelligence (BI) และระบบรายงานข้อมูลส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
30 มิ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
29 มิ.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
28 มิ.ย. 2566
ประกาศเชิญชวน /  TOR การจัดจ้างจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการจัดจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ปี 2566 (ครึ่งปีหลัง)   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
28 มิ.ย. 2566
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้างผู้ให้บริการสิทธิ์การใช้งานระบบความปลอดภัย Microsoft Office 365  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
26 มิ.ย. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
26 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลาง /  การจ้างบำรุงรักษาระบบ Business Intelligence (BI) และระบบรายงานข้อมูลส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลาง /  จ้างผู้ให้บริการสิทธิ์การใช้งานระบบความปลอดภัย Microsoft Office 365  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
19 มิ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างขนย้ายและรื้อถอนปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสาขาขอนแก่น   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
16 มิ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (CDRP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
15 มิ.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น บสส. ระยะเวลา 1 ปี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
15 มิ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  งานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4  โดยวิธีe-market 
วันที่ประกาศ
15 มิ.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Web Application  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
15 มิ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบ LRS และระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
15 มิ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษา Website (Back-End) จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
13 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลาง /  การจ้างที่ปรึกษาเพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองการคำนวณการด้อยค่า (ECL Model) ตามมาตรฐาน TFRS 9   จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
12 มิ.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ระยะเวลาตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2566  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
9 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลาง /  จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (CDRP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
9 มิ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงระบบ LRS เพื่อรองรับการแยกตัดชำระเกณฑ์สิทธิ์และเกณฑ์ทุน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
7 มิ.ย. 2566