• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1202 รายการ
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างผู้ให้บริการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ การประมูล NPA  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
2 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
2 มี.ค. 2564
ประกาศเชิญชวน /  การคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย เพื่อจัดทำทะเบียนบัญชีรายชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัยของ บสส  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
1 มี.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A 4   โดยวิธีe-market 
วันที่ประกาศ
23 ก.พ. 2564
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  โครงการเช่าสำนักงานอาคารซันทาวเวอร์ส ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
22 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงระบบงาน LRS เพื่อคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดและตัดชำระหนี้ตามเกณฑ์ ธปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
18 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการพื้นที่เพื่อการติดป้ายโฆษณา ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
15 ก.พ. 2564
ประกาศราคากลาง /  จ้างปรับปรุงระบบงาน LRS เพื่อคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดและตัดชำระหนี้ตามเกณฑ์ ธปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
10 ก.พ. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างเหมาบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานรับส่งเอกสารภายนอก ระยะเวลา 3 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
5 ก.พ. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างพัฒนาระบบ User Management  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
2 ก.พ. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาซื้อระบบ VDO-Conference ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
2 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อชั่วโมงการให้บริการข้อมูลทางธุรกิจออนไลน์ (Corpus) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
2 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 32 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี   
วันที่ประกาศ
1 ก.พ. 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  รถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี   
วันที่ประกาศ
1 ก.พ. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
29 ม.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A 4  โดยวิธีe-market 
วันที่ประกาศ
29 ม.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การจ้างเหมาบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
26 ม.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างงานบริการบำรุงรักษาระบบงาน CDRP  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
25 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A 4  โดยวิธีe-market 
วันที่ประกาศ
21 ม.ค. 2564
ประกาศเชิญชวน /  การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A 4  โดยวิธีe-market 
วันที่ประกาศ
21 ม.ค. 2564