• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

Other activities

กิจกรรม CSR ปี 2557 โครงการ วาดเขียน เรียนศิลป์ฯ

คำอธิบาย : SAM for All คิดดี ทำดี ไม่มีข้อจำกัด โครงการ วาดเขียน เรียนศิลป์ เด็กไทยหัวใจศิลปะ

พิธีลงนามในสัญญาฯ โครงการบ้านมั่นคง ระหว่าง บสส. และ พอช.ช

คำอธิบาย :งานแถลงข่าวและพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินโครงการบ้านมั่นคง ระหว่าง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 รายการ คุยข่าว 10 โมง

กิจกรรม CSR ปี 2557

คำอธิบาย : SAM for all คิดดี ทำดี ไม่มีข้อจำกัด โครงการ งานปั้นฝัน วันย่ำดิน ณ จ.อุทัยธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ในปี 2557

คำอธิบาย :นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบส เพื่อนำเข้ากองทุนฯ

กิจกรรม CSR ปี 2556

คำอธิบาย :SAM for All คิดดี ทำดี ไม่มีข้อจำกัด ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง 5

กิจกรรม CSR ปี 2555 โครงการวาดเขียน เรียนศิลป์ฯ

คำอธิบาย : SAM for All คิดดี ทำดี ไม่มีข้อจำกัด โครงการ วาดเขียน เรียนศิลป์ เด็กไทยหัวใจศิลปะ ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 รายการข่าวธุรกิจ

กิจกรรม CSR ปี 2555

คำอธิบาย :SAM for All คิดดี ทำดี ไม่มีข้อจำกัด ณ โรงเรียนวัดลาดระโหง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานทำบุญเลี้ยงพระ และ จัดแถลงข่าว

คำอธิบาย :เนื่องในวันครบรอบ 12 ปี บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด 4 เมษายน 2555