• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

Contact Us

Sukhumvit Asset Management Co.,Ltd. (SAM)
Main Office : Bangkok

123 Suntowers Building A, Floor 27-30, Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel 0-2686-1800
Fax 0-2617-8230-33 , 0-2617-8235 , 0-2617-8244-46

Sukhumvit Asset Management Co.,Ltd. (SAM)
Chiang Mai branch

109/4 Chiang Mai-Lampang Road, Chang Phueak,
Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50300

Tel 053-217-318, 053-217-398
Fax 053-217-308

Sukhumvit Asset Management Co.,Ltd. (SAM)
Khon Kaen branch

3/6 Pracha Samosorn Road, Nai Mueang,
Mueang Khon Kaen, Khon Kaen 40000

Tel 043-271-506-7
Fax 043-271-505

Sukhumvit Asset Management Co.,Ltd. (SAM)
Surat Thani branch

213/17 Chonkasem Road, Makham Tia,
Mueang Surat thani, Surat thani 84000

Tel 077-910-180-3
Fax 077-910-075

Sukhumvit Asset Management Co.,Ltd. (SAM)
Phitsanulok Branch

5/16-17 Singhawat Road, Banklong, Mueang Phitsanulok
Phitsanulok 65000

Tal 055-259-042-3
Fax 055-259-048

สอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน

” SAM ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือเรื่องร้องเรียนจากท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการ
และปรับปรุงการดำเนินงานของเรา ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถาม/เสนอแนะ/ร้องเรียนการให้บริการ
และการดำเนินงานของ SAM ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ “

สอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนด้วยตนเอง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 27-30 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-610-2277


สอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนออนไลน์

ฟอร์มติดต่อ
สอบถามเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะต่างๆ กรุณาส่งข้อมูลที่ด้านล่าง โดยเราจะตอบกลับอย่างเร็วที่สุด

ข้อเสนอแนะร้องเรียน
แนบไฟล์

*หมายเหตุ

SAM จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลที่ปรากฏในแบบฟอร์มข้างต้นไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ หรือความจำเป็นในการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย คำสั่งศาล หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ ทั้งนี้ SAM จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ SAM อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการให้บริการและการปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ SAM เท่านั้น