• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศทั่วไป

ประกาศ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  เรื่อง แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คลิก ดาวน์โหลดประกาศฯ

/ ประกาศทั่วไป


ประกาศ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำรวจความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) ของ บสส.

ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

/ ประกาศทั่วไป


ประกาศ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ณ สำนักงาน บจก.อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น (AAA)

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

/ ประกาศ, ประกาศทั่วไป


ประกาศ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ณ สำนักงาน บจก.อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น (AAA)

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

/ ประกาศ, ประกาศทั่วไป