• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ติดต่อเรา

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
สำนักงานใหญ่ : กรุงเทพมหานคร

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 27-30 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2686-1800
โทรสาร 0-2617-8230-33 , 0-2617-8235 , 0-2617-8244-46
Email: Corp@sam.or.th

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
สาขาเชียงใหม่

109/4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง เทศบาลตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053-217-318, 053-217-398
โทรสาร 053-217-308

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
สาขาขอนแก่น

3/6 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043-271-506-7
เบอร์มือถือ 089-569-1545
โทรสาร 043-271-505

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
สาขาสุราษฎร์ธานี

213/17 หมู่ 1 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 077-910-180-3
เบอร์มือถือ 089-290-0303
โทรสาร 077-910-075

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
สาขาพิษณุโลก

5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-259-042-3
โทรสาร 055-259-048