• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ติดต่อเรา

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
สำนักงานใหญ่ : กรุงเทพมหานคร

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 27-30 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2686-1800 , 0-2620-8999 , 0-2610-2222
โทรสาร 0-2617-8230-33 , 0-2617-8235 , 0-2617-8244-46

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
สาขาเชียงใหม่

109/4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง เทศบาลตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053-217-318, 053-217-398
โทรสาร 053-217-308

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
สาขาขอนแก่น

381/46-47 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043-271-506-9
โทรสาร 043-271-505

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
สาขาสุราษฎร์ธานี

213/17 หมู่ 1 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 077-910-180-3
โทรสาร 077-910-075

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
สาขาพิษณุโลก

5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-259-042-3
โทรสาร 055-259-048

สอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน

” SAM ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือเรื่องร้องเรียนจากท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการ
และปรับปรุงการดำเนินงานของเรา ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถาม/เสนอแนะ/ร้องเรียนการให้บริการ
และการดำเนินงานของ SAM ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ “

สอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนด้วยตนเอง

สำนักกรรมการผู้จัดการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 27-30 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-610-2020 (ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ)


สอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนออนไลน์

ฟอร์มติดต่อ
สอบถามเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะต่างๆ กรุณาส่งข้อมูลที่ด้านล่าง โดยเราจะตอบกลับอย่างเร็วที่สุด

ข้อเสนอแนะร้องเรียน
แนบไฟล์

*หมายเหตุ

SAM จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลที่ปรากฏในแบบฟอร์มข้างต้นไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ หรือความจำเป็นในการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย คำสั่งศาล หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ ทั้งนี้ SAM จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ SAM อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการให้บริการและการปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ SAM เท่านั้น