• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

SAM ให้การต้อนรับผู้ว่า กนอ.

SAM ให้การต้อนรับผู้ว่า กนอ.

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ให้การต้อนรับ ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “กนอ.กับการสร้างความเจริญและโอกาสของการลงทุนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EEC” แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร SAM เพื่อทราบแนวโน้มทิศทางการวางแผนด้านการลงทุน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องจอมพล SAM สำนักงานใหญ่

คลิกดาวน์โหลด

คลิกดาวน์โหลด

 

Share