• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

SAM โชว์ผลการดำเนินงานปี 59 เผยส่งเงินคืนกองทุนได้สูงกว่าเป้าหมาย ผลจากเร่งปรับกลยุทธ์รอบด้าน จัดทีมงานพิเศษประสานกรมบังคับคดี ปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายพร้อมอัดโปรโมชั่นกระตุ้นตลาดตลอดปี

SAM โชว์ผลการดำเนินงานปี 59 เผยส่งเงินคืนกองทุนได้สูงกว่าเป้าหมาย ผลจากเร่งปรับกลยุทธ์รอบด้าน จัดทีมงานพิเศษประสานกรมบังคับคดี ปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายพร้อมอัดโปรโมชั่นกระตุ้นตลาดตลอดปี
นายนิยต มาศะวิสุทธิ์   รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2559 ว่า SAM มียอดเงินสดรับถึง 10,710 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดรับจากการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ 5,052 ล้านบาท เงินสดรับจากการบริหารทรัพย์สินรอการขาย 3,520 ล้านบาท และเงินสดรับจากการขายทอดตลาดทรัพย์ผ่านกรมบังคับคดี 2,138 ล้านบาท ส่งผลให้ SAM สามารถนำส่งเงินคืนให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้กว่า 7,500 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด
นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา SAM มีภารกิจหลักในบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยแก้ไขปัญหาหนี้เสียกับลูกหนี้ให้ได้รับข้อยุติโดยเร็ว  เร่งกระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย เพื่อนำส่งคืนและชดเชยให้แก่กองทุนฯ ที่ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตหนี้สินของชาติกว่า 5 แสนล้านบาท  ซึ่ง SAM ได้รับมอบหมายให้ลดความเสียหายของภาครัฐให้ได้มากที่สุด  โดยกองทุนฯ คาดหวังว่าจะได้เงินคืนประมาณร้อยละ 40 แต่ SAM ได้คืนให้แก่กองทุนฯ ไปแล้วเกือบร้อยละ 50 ขณะที่ยังคงเหลือหลักประกันอีกกว่า 8 หมื่นล้านบาท และทรัพย์สินรอการขายมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท
ความสำเร็จในปี 2559 นี้เป็นผลจากการที่ SAM ได้ปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องหลายด้าน ทั้งนโยบายการปรับโครงสร้างหนี้ การโอนสิทธิเรียกร้องและการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้ ควบคู่กับการช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกับลูกหนี้ในลักษณะที่เป็นคู่คิดที่ช่วยให้คำปรึกษาหาทางออกทั้งด้านการเงิน  ปัญหาหนี้สินกับเจ้าหนี้รายอื่นๆ รวมจนถึงการช่วยหานักลงทุน หรือผู้ซื้อทรัพย์ เพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย นอกจากนี้ SAM ยังเร่งกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยโปรโมชั่นที่น่าสนใจตลอดปี รวมทั้งการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย การให้ความรู้และคำแนะนำในการเลือกซื้อและโอกาสในการพัฒนาทรัพย์สินมือสอง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป ทำให้เกิดความต้องการทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่มีหลากหลายทั่วประเทศ ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การพัฒนางานด้านบังคับคดีและจัดกระบวนการประสานงานคดี  ด้วยการตั้งทีมงานพิเศษเฉพาะกิจเพื่อติดตามการขายทอดตลาดทรัพย์  และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดี สำนักงานที่ดินและศาลล้มละลาย เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาหนี้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ช่วยลดปริมาณงานคงค้างและปลดภาระทางคดีให้แก่ลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบ
สำหรับปี 2560 ในส่วนของการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย  SAM มีแผนรุกตลาดทรัพย์สินรายย่อยด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายพร้อมโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องตลอดปี  โดยเฉพาะในวาระที่ SAM ครบรอบ 17 ปี กับโปรโมชั่นพิเศษสุด“SAM 17 ปี ฟรีค่าโอน 17 ล้าน” ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสทองของนักลงทุน  โดยลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ตามรายการที่กำหนดรับค่าโอนฟรีสูงสุดถึง 17 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม ศกนี้  ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ Call Center  02-686-1888  หรือ ค้นหารายละเอียดทรัพย์สินและติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th  และช่องทางใหม่บนมือถือหรือแทปเล็ต โดย Download “Sam Smile App” เพื่อดูข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

คลิกดาวน์โหลด