• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

SAM แสดงความยินดีอธิบดีกรมสรรพสามิต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

SAM แสดงความยินดีอธิบดีกรมสรรพสามิต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการและนายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ อาคารกรมสรรพสามิต ถ. นครไชยศรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565

“SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย”

เกี่ยวกับ SAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 คลิกดาวน์โหลด

Share