• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

SAM เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IPAF ครั้งที่ 6 ผ่านออนไลน์

SAM เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IPAF ครั้งที่ 6 ผ่านออนไลน์

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม International Public AMC Forum Virtual Summit Meeting 2020 (IPAF) ในหัวข้อ “Staying Connected in Challenging Times” ผ่านระบบ Online Meeting Platform เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้แทนจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ (Public AMCs) Asian Development Bank (ADB) และ  สถาบันคุ้มครองเงินฝากจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ไทย จีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และคาซัคสถาน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในช่วง COVID-19 และต้อนรับสมาชิกใหม่ลำดับที่ 10 คือ PT Perusahaan Pengelola Asset จากประเทศอินโดนีเซีย โดย SAM จะเป็นประธานสมาชิก (IPAF Chair) ครั้งที่ 6 ในปี 2563 นับเป็นสมัยที่ 2 หลังจากที่เคยดำรงตำแหน่งนี้ครั้งแรก เมื่อปี 2557

คลิกดาวน์โหลด

Share