• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

SAM เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “การบริการหนี้ด้อยคุณภาพ”ให้กับธนาคาร SCB

SAM เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “การบริการหนี้ด้อยคุณภาพ”ให้กับธนาคาร SCB

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM  โดยนายชูเกียรติ  จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ และนายสหรัตน์ เพ็ญกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ 3 ได้รับเชิญจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริการหนี้ด้อยคุณภาพ” โดย SAM ร่วมบรรยายในหัวข้อ การซื้อขายหนี้ด้อยคุณภาพ: พอร์ตหนี้ด้อยคุณภาพที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ ต้องการ/ไม่ต้องการซื้อ  เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคารในการดูแลคุณภาพสินเชื่อ การบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ การติดตามทวงถามหนี้ รวมทั้งการจัดประเภทของหนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 200 คน ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชดำริ ทั้งนี้ SAM ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจยังมีกิจกรรมและโครงการดีๆ อีกมากมาย สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Call Center ที่ 02-686-1800 และช่องทางใหม่บนมือถือหรือแทปเล็ต โดย  Download “Sam Smile App” เพื่อติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

คลิกดาวน์โหลด

Share