• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

SAM เข้าร่วมประชุม The 3rd IPAF Summit and Conference

SAM เข้าร่วมประชุม The 3rd IPAF Summit and Conference

นายชูเกียรติ  จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM พร้อมผู้บริหารและพนักงาน  เดินทางไปร่วมงานประชุม The 3rd IPAF Summit and Conference ในหัวข้อ New Normal, New Trend, New Vision: Cooperation & Innovation for Asian Asset Management Markets ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดย China Huarong  Asset Management Co.,Ltd.  ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานและมีประเทศสมาชิก IPAFรวมทั้งตัวแทนจากสถาบันการเงินทั้งจากประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริษัทบริหารสินทรัพย์ โดยที่ประชุมให้ความสำคัญกับการปรับองค์กรและธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้  SAM  ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของรัฐ  ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เป็นประโยชน์แก่ ลูกค้า นักลงทุนและประชาชนทั่วไป ติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th  หรือติดต่อ Call Center  02-686-1800  และช่องทางใหม่บนมือถือหรือแทปเล็ต โดย  Download “Sam Smile App” เพื่อติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

คลิกดาวน์โหลด