• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

SAM ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับกรมการปกครองขอใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

SAM ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับกรมการปกครองขอใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

นายชูกียรติ จิตติไมตรีสกุล (คนที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM  พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกรมการปกครอง ว่าด้วย การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) และการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน  โดยมีนายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง (คนที่ 3 จากซ้าย)  และผู้บริหารจากกรมการปกครองร่วมลงนาม   ซึ่งบันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ SAM สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรของบุคคล ซึ่งกรมการปกครองรวบรวมจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ และนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์กร ทั้งนี้ SAM ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจยังมีกิจกรรมและโครงการดีๆ อีกมากมาย สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Call Center ที่ 02-686-1800

คลิกดาวน์โหลด