• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

SAM ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับ กบข.

SAM ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับ กบข.

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) และ นายวิทัย รัตนากร  เลขาธิการ  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  โครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อสมาชิก กบข. เพื่อเปิดโอกาสสมาชิก กบข. ที่มีหนี้สินกับเจ้าหนี้หลายรายสมัครเข้าโครงการและรับบริการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว โดย SAM จะให้คำแนะนำและแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรภาครัฐและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ณ สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตึกอับดุลราฮิม ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

คลิกดาวน์โหลด

Share