• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

SAM มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช

SAM มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดย ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ประธานกรรมการ และ นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 500,000 บาท โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นผู้รับมอบเพื่อนำใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ จำนวน 21 แห่ง ได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยของประชาชนในชนบท ถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล รวมทั้งเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ กรุงเทพฯ   

คลิกดาวน์โหลด  

Share