• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

SAM มอบตู้ “แบ่งสรรปันน้ำใจ” เพื่อดูแลชุมชน

SAM มอบตู้ “แบ่งสรรปันน้ำใจ” เพื่อดูแลชุมชน

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM มอบตู้ “ SAM แบ่งสรรปันน้ำใจ” พร้อมจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมอบให้แก่ชุมชนในกรุงเทพฯ ย่านรังสิต มีนบุรี และบางกะปิ   รวมทั้งชุมชนในพื้นที่สำนักงานสาขาของ SAM 4 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นตัวแทนความห่วงใยจาก SAM ในการเป็นหนึ่งพลังช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงวิกฤตโรคโควิด-19  อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความแข็งแรง และพึ่งพาซึ่งกันและกันของคนในชุมชน

คลิกดาวน์โหลด

Share