• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย มอบเงินบริจาคมูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม

SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย มอบเงินบริจาคมูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยนายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ มอบเงินบริจาคสาธารณกุศลให้กับมูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม จำนวน 270,000 บาท โดยมีนายวิชัย  ชูชัยเจริญ ประธานมูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในการซื้อโลงศพสำหรับศพไร้ญาติ และซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาส (งานทิ้งกระจาด) ซึ่งมูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคม

“SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย”

เกี่ยวกับ SAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 คลิกดาวน์โหลด

Share