• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย เข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือนและหนี้ SMEs ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิซั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี

SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย เข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือนและหนี้ SMEs ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิซั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยนายสุโชค พิมลกิตติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบใบประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือนและหนี้ SMEs มาอย่างต่อเนื่องในปี 2565  จาก นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยการร่วมงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือนและหนี้ SMEs ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 8-11 กันยายน 2565 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิซั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี ทีมงานปรับโครงสร้างหนี้ของ SAM สามารถช่วยเหลือและต่อลมหายใจลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ NPL หลายรายที่เข้ามาร่วมไกล่เกลี่ยให้ได้ข้อยุติ สามารถ ฟื้นฟู และเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นภาระหนี้รวมประมาณ 14 ล้านบาท ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

“SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย”

เกี่ยวกับ SAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

คลิกดาวน์โหลด

Share