• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

SAM จับมือ สสว. ลงนาม MOU ช่วยผู้ประกอบการ SMEs

SAM จับมือ สสว. ลงนาม MOU ช่วยผู้ประกอบการ SMEs

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดย นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิกของ สสว. เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องจอมพล ชั้น 30 สำนักงานใหญ่ SAM อาคารซันทาวเวอร์ส เอ โดย SAM ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเอง ให้มีความรู้และมีที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จและสามารถหาข้อยุติกับเจ้าหนี้ได้สำเร็จ ทำให้ธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสามารถดำเนินต่อไป

คลิกดาวน์โหลด

Share