• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

SAM จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามของไทย

SAM จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามของไทย

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ และกลุ่มผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาทิ นางมะลิ แสงนิล นางวิมล บุญธีรวร และนางสาวสุวรรณา สวาทสุต เพื่อให้พนักงานร่วมกัน แสดงความรัก ความเคารพ และจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่สืบไป

คลิกดาวน์โหลด

 

Share