• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

เจ้าหน้าที่ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย

  • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการขายอสังหาริมทรัพย์ หรือสนับสนุนการขายอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์รอการขาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีกลยุทธ์ในการขาย และแสวงหาช่องทางในการจำหน่าย NPA ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายขององค์กร
  • มีทักษะในการขาย มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ที่

  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 : Supparat@sam.or.th
  • คุณพัชรลดา พูลสันเทียะ โทร.02-610-2214 : Patcharalada@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.