• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

เจ้าหน้าที่ – ผู้ช่วยผู้จัดการ งานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (พนักงานสัญญาจ้าง)

คุณสมบัติ
– ปริญญาตรี ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง หรือ สาขาอื่นที่เป็นประโยชน์กับงาน
– มีประสบการณ์ด้านการจัดทำสื่อความรู้ หรือ งานด้านการเงิน ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
– ชอบแสวงหาความรู้เพิ่มเติม รักการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
– มีความรับผิดชอบ อดทน มุ่งมั่นในการทำงาน
– มีความละเอียดรอบคอบ วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
– มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
– มีทักษะด้านการประสานงาน สื่อสาร และการนำเสนอ เป็นอย่างดี
– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้อย่างคล่องแคล่ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– จัดทำข้อมูลในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร และความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล
– สามารถนำเสนอทางเลือกในการพัฒนาเนื้อหาและจัดทำสื่อความรู้ให้เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกลุ่มเป้าหมาย โดยให้สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร
– ทำงานร่วมกับคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากร เพื่อสร้างหลักสูตรอบรมความรู้ด้านการบริหารการเงิน การบริหารหนี้
– ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในรและภายนอกองค์กร ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน
– ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ ศรีแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.