• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย

– ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ การขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
– มีความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– สามารถวิเคราะห์การตลาด การวางแผนกลยุทธ์ การคิดเชิงวิเคราะห์
– มีทักษะในการขาย มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ ศรีแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.