• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

เจ้าหน้าที่ชั่วคราว (สัญญารายปี)

– ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี
– มีความอดทน มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

ประเภทการจ้างงาน : สัญญารายปี

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ ศรีแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.