• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ งานตรวจสอบภายใน

– ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ 5 ปี ด้านการตรวจสอบธนาคารและสถาบันการเงิน
– หากมีวุฒิบัตรเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการที่กำกับดูแลมาตรฐานการบัญชี การปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ การตรวจสอบภายใน และกฎหมายแพ่งพาณิชย์เบื้องต้น
– มีประสบการณ์ด้านการจัดประชุม การจัดทำรายงานการประชุม
– มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และการสื่อสาร

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ ศรีแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.