• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

รองผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาประเมินราคาทรัพย์สิน วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 10 ปี จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • มีความรู้ด้านการประเมินราคา อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
  • หากมีใบอนุญาตผู้ประเมินราคา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ วางแผน และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของงานได้
  • มีทักษะการบริหารจัดการทีม ภาวะผู้นำ และการนำเสนอที่ดี

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณวิภาดา ฤทธิโรจน์ โทร.02-610-1829  vipada@sam.or.th
  • คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214  sudaratc@sam.or.th
  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229  supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.