• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานบริหารจัดการงานประชุมของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ คณะจัดการ คณะผู้บริหาร บริหารงานสารบรรณและเอกสารสำคัญของบริษัท อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนบันทึกรายงาน การสรุปประเด็นความเห็นที่ประชุม การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ
 • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารทีมงาน พัฒนาทีมงาน และมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจ ให้คำปรึกษาแนะนำทีมงานได้
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และประนีประนอม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับทีมงานและผู้อื่น
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
 • มีทักษะด้านการประสานงาน สื่อสาร และการนำเสนอ เป็นอย่างดี

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

 • คุณวิภาดา ฤทธิโรจน์ โทร.02-610-1829  vipada@sam.or.th
 • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229  supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.