• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ SME

  • ปริญญาตรี/โท สาขาการเงินการธนาคาร, การบัญชี, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานสินเชื่อหรือด้านปรับโครงสร้างหนี้ จากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อ SME การปรับหนี้ และกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับ การปรับโครงสร้างหนี้
  • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน, การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
  • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารทีมงาน พัฒนาทีมงาน และมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจ ให้คำปรึกษาแนะนำทีมงานได้
  • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และประนีประนอม
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับทีมงานและผู้อื่น
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
  • มีทักษะด้านการประสานงาน สื่อสาร และการนำเสนอ เป็นอย่างดี

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.