• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี / โท สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การบริหารจัดการในระดับผู้บริหารฝ่าย อย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้แก่ ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และปปช.ฯลฯ
  • มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสำนักงาน และงานความปลอดภัยตามกฎกระทรวง (คปอ.)
  • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  • สามารถวางแผน / การบริหารจัดการ /การเจรจาต่อรอง / บริหารทีม

 

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.