• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร

  • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด สื่อสารองค์กร และ/หรือประชาสัมพันธ์ ในระดับผู้บริหารฝ่ายไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ การตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สื่อสาร และติดต่อประสานงาน
  • มีทักษะในการวางแผน ควบคุม ติดตาม และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ดี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีไหวพริบดี มีความคล่องตัวในการทำงาน มีใจให้บริการ
  • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
  • มีความเป็นผู้นำ และมีความละเอียดรอบคอบ

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ ศรีแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.