• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic) ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

– ปริญญาตรี/โท สาขาสถิติ คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ด้าน Data Analytics และ/หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินหรือระบบการเงินการธนาคาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
– สามารถบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลในลักษณะการวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics) ได้
– มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การประสานงาน และมีวิธีการคิดที่เป็นระบบ
– สามารถวิเคราะห์และปฏิบัติงานด้านเทคนิคในการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลอง (Model) หรือเครื่องมือเพื่อคาดการณ์ (Predictor)
– มีความสามารถในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมด้านการทำ Data Analytics หรือเครื่องมือสนับสนุนในการวิเคราะห์อื่น ๆ

 

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.