• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานตรวจเล่มรายงาน ฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาประเมินราคาทรัพย์สิน วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 8 ปี จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีความรอบรู้ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
 • มีความรู้ด้านประมวลกฎหมายที่ดิน , นิติกรรม
 • มีความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์
 • มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์
 • มีความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และ การบังคับคดี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel, PowerPoint และ Visio
 • หากมีประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน (GPV) หรือ ผู้ประเมินชั้นวิสามัญ หรือ ผู้ประเมินชั้นสามัญ หากเป็นผู้ประเมินชั้นวุฒิจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

 • คุณวาสนา ขานฉนวน โทร 02-6208931 หรือ E-mail :wasanak@sam.or.th
 • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร 02-6102229 หรือ E-mail :supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.