• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนเร่งประกาศขายทอดตลาด 2 ฝ่ายกำกับงานคดี

  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และเข้าใจขั้นตอนการบังคับคดี / การขายทอดตลาด (ยึด/ขายทอดตลาด)
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว
  • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน การสั่งงาน Outsource เป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี เช่น Ms.Office (Excel, Power point)
  • มีใบประกอบวิชาชีพทนายความอย่างน้อย 2 ปี

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229                       Supparat@sam.or.th
  • คุณพัชรลดา พูลสันเทียะ โทร.02-686-1800 ต่อ 3014 Patcharalada@sam.or.th
  • คุณนัดดา วงษ์สมบูรณ์ โทร.02-610-2214                   Nadda@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.