• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนงานสำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี ฝ่ายกิจการสาขา

  • มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.สุราษฎร์ธานี หรือจังหวัดใกล้เคียง
  • ปริญญาตรี/โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อ 3 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ด้านบริหารสินทรัพย์  2  ปีขึ้นไป
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ และงานบังคับคดี
  • มีความรู้ด้านการประเมินราคา อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
  • สามารถขับรถยนต์และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ที่

  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229  supparat@sam.or.th
  • คุณพัชรลดา พูลสันเทียะ โทร.02-610-2214  patcharalada@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.