• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ งานประเมินราคาทรัพย์สิน

– เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
– ปริญญาตรี/โท สาขาประเมินราคาทรัพย์สิน วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
– มีความรู้ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
– มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน จากสถาบันการเงิน หรือบริษัทประเมินราคา 5 ปีขึ้นไป
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office เช่น Word, Excel, Power Point และ Microsoft Visio ได้เป็นอย่างดี
– หากมีประสบการณ์จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
วาสนา ขานฉนวน โทร.02-620-8931 wasanak@sam.or.th

 

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.