• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ (นิติกร)

– ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์
– หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความหรือ ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานคดีในการปรับโครงสร้างหนี้ (NPL) จากสถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือสำนักงานกฎหมาย 5 ปีขึ้นไป
– มีความรู้ในการดำเนินคดีแพ่งและคดีล้มละลาย เชี่ยวชาญการบังคับคดี ยื่นขอรับชำระหนี้คดีล้มละลาย
– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความซื่อสัตย์สุจริต

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ ศรีแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.