• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาระบบงาน (Software Development) การวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) และการบริหารโครงการ (Project Management)
  • มีประสบการณ์ด้านเครืองมือการพัฒนาระบบ Delphi, C#, .Net, Java, Visual Studio
  • มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล Oracle, SQL Server, My SQL Server
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Hardware & Software & Network and Security & Database Management
  • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking), ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการแก้ไขปัญหา (Problem Solving)
  • มีใจรักบริการ (Service Mind) และทำงานเป็นทีมได้

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.