• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการ งานสนับสนุนงานโครงการ (พนักงานสัญญาจ้าง)

คุณสมบัติ
– ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการฐานข้อมูล (MIS) และด้านการวางระบบงาน
– มีทักษะด้านการสื่อสาร, ติดต่อประสานงานได้ดี
– มีทักษะในการเจรจา สื่อสารทำความเข้าใจกับบุคคลอื่น
– มีความละเอียดรอบคอบ
– มีความสามารในการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล (Access / Advanced Excel) ได้อย่างคล่องแคล่ว และการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล และการสืบค้นข้อมูล
– มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล/ประมวลผลข้อมูล (Data Analysis)
– หากมีประสบการณ์ทำงานด้านสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– Manage System Development and MIS Report
– Admin. Support
– Support และ จัดทำรายงานต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจและนโยบาย
– การรับ-ส่งงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกับสถาบันการเงินต่างๆทางระบบ รวมถึงการติดตามงานต้นฉบับจากสถาบันการเงินต้นฉบับให้ครบถ้วน
– เป็น Center ในการรับเรื่องจาก สถาบันการเงินต่างๆ เพื่อประสานงานในการทำงานต่อไป
– ควบคุมดูแลรายงานต่างๆให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด
– งานสนับสนุนและงานเอกสาร
– การ Monitor รายได้ เพื่อคำนวณค่าอากร สำหรับติดในสัญญาจ้าง
– งาน Scan แฟ้มลูกหนี้ + จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ
– ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
– งานเลขา + Admin ฝ่าย

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ ศรีแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.