• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการ งานบริหารลูกค้า (พนักงานสัญญาจ้าง)

คุณสมบัติ
– ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการตลาด / วิเคราะห์หาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย / ช่องทางโฆษณา อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์วางแผนการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดผ่านสื่อต่างๆ และสามารถทำสื่อการตลาดออนไลน์ได้ทาง Social ด้วยวิธีต่างๆ
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดเชิงระบบ กล้าแสดงความคิดเห็น
– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีปฏิภาณไหวพริบและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต
– มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– การบริหารการทำการตลาด / วิเคราะห์ หาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย / วางแผนช่องทางโฆษณา และการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งสื่อ on-line และ off-lineรวมถึงการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าและมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
– Application / Document Mgmt. การรวบรวมใบสมัครและเอกสารประกอบจากช่องทางต่าง ๆ ให้ครบถ้วนหรือเพียงพอในการกรองคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อให้สามารถจัดทำข้อมูลลูกค้าไปยังสถาบันการเงินต่างๆได้ (Job Assignment)
– Data Screening การกรองคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการ และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
– Data Entry
– Update Status การ key ใบสมัคร / การ Key สถานะลูกหนี้ และผลการพิจารณาเข้าระบบงานให้เป็นปัจจุบัน
– Customer Service
– รับลูกค้า Walk-in / การออกบูท PR
– รับลูกค้าตามงาน Event

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ ศรีแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.