• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ งานบริหารหนี้ (โครงการคลินิกแก้หนี้)

– ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร, การบัญชี, บริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อ และการแก้ไขหนี้ NPL
– มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
– สามารถให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีความซื่อสัตย์สุจริต, มีจริยธรรมในงาน
– มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักบริการ
– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ ศรีแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.