• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการ ส่วนจัดหาพอร์ต 2 ฝ่ายบริหารการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ

 • ปริญญาตรี/โท สาขาการเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ กฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อ/การวิเคราะห์การเงิน/กฎหมายบริษัทบริหารสินทรัพย์/กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมีทักษะการเขียนรายงานและบทศึกษาวิเคราะห์
 • มีทักษะด้านการนำเสนอข้อมูลและรายงาน (Presentation)
 • มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word / Excel / PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการใช้งานโปรแกรมการจัดการข้อมูล (BI ระดับ Intermediate – Advance)
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ ละเอียดรอบคอบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก
 • หากมีประสบการณ์การประมูลซื้อหนี้จากสถาบันการเงิน หรือ มีประสบการณ์ทำ Due Diligences  ของ NPL Portfolio จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ที่

 • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 : Supparat@sam.or.th
 • คุณพัชรลดา พูลสันเทียะ โทร.02-610-2214 : Patcharalada@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.