• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการ ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร, การบัญชี, บริหารธุรกิจ, การตลาด, สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานสินเชื่อหรือด้านปรับโครงสร้างหนี้จากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อ และการแก้ไขหนี้ NPL
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน , การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
 • มีความรู้ด้านกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองที่ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การนำเสนอ และเขียนรายงานภายใต้ความซับซ้อน ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ที่
 • คุณพัชรลดา พูลสันเทียะ โทร.02-610-2214 : Patcharalada@sam.or.th
 • คุณปิยธิดา สำเภาศรี       โทร.02-610-2229 : Piyatida@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.