• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการ ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร, การบัญชี, บริหารธุรกิจ, การตลาด, สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานสินเชื่อหรือด้านปรับโครงสร้างหนี้จากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อ และการแก้ไขหนี้ NPL
  • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน , การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
  • มีความรู้ด้านกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้
  • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองที่ดี
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร การนำเสนอ และเขียนรายงานภายใต้ความซับซ้อน ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร 02-6102229 หรือ E-mail :supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.