• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ งานวิเคราะห์ราคาทรัพย์สินรอการขาย

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ ประเมินราคา ปรับโครงสร้างหนี้ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์
  • มีทักษะการวิเคราะห์ศักยภาพทรัพย์รอการขาย
  • มีทักษะในการแก้ปัญหาทรัพย์สินในหลายรูปแบบ
  • มีความสารมารถในการเขียนและการนำเสนองานได้ดี
  • มีความรู้เรื่องการบังคับคดีขายทอดตลาด
  • มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ในระดับดี
  • หากมีใบประกอบวิชาชีพการประเมินราคา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณวาสนา ขานฉนวน โทร 02-6208931 หรือ E-mail :wasanak@sam.or.th
  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร 02-6102229 หรือ E-mail :supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.